json_decode()

De functie json_decode() retourneert standaard een object. De functie json_decode() heeft een tweede parameter en wanneer deze is ingesteld op true, worden JSON-objecten gedecodeerd in associatieve arrays. Lees Meer..

-Syntax:

json_decode( string $json, ?bool $associative = null, int $depth = 512, int $flags = 0 ): mixed

-Voorbeeld:

{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}

Terug