PHP JSON Functies

JSON, oftewel JavaScript Object Notation, is een gestandaardiseerd gegevensformaat dat gebruikt wordt voor het uitwisselen van gegevens tussen een server en een webapplicatie. Het is leesbaar voor zowel mensen als computers, waardoor het een populaire keuze is voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het web.

In PHP biedt de ingebouwde JSON-extensie een set van functies om te werken met JSON-gegevens. Hiermee kun je JSON-gegevens converteren naar PHP-arrays en vice versa. Enkele van de meest gebruikte functies zijn:

json_encode(mixed $value, int $flags = 0, int $depth = 512): string|false PHP Docs

json_encode - Retourneert de JSON-representatie van een waarde

json_decode(string $json, ?bool $associative = null, int $depth = 512, int $flags = 0): mixed PHP Docs

json_decode - Decodeert een JSON string

json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0):  bool PHP Docs

json_validate - Controleert of de string een valide JSON waarde bevat

JSON Formatter - Tool

JSON Validator - Tool